Django Del Quinta


Django Del Quinta (Appaloosa), né en 2013

Origines: Lanillis (Arabe) x Pirates River (Appaloosa)