Gimmick Del Quinta


Gimmick Del Quinta (Appaloosa), né en 2016

Origines:  Naïda Del Quinta (OC Arabe) x Pirates River (Appaloosa)