Gotham Del Quinta


Gotham Del Quinta (Appaloosa), né en 2016

Origines: Lilas (ONC) x Pirates River (Appaloosa)