Floyd Del Quinta


Floyd del Quinta (Appaloosa), né en 2015

Origines:  Lune des Pins (Arabe) x Pirates River (Appaloosa)