Eagle Del Quinta


Eagle Del Quinta (OC Appaloosa), né en 2014

Origines: Perle de Palmas (ONC) x Pirates River (Appaloosa)